image

image

Am aflat cu bucurie faptul că Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.Ioan Casian" din Tulcea a lansat un site propriu de informare şi de actualitate legată de activităţile elevilor seminarişti,precum şi de evenimentele desfăşurate în cadrul Seminarului.De fapt,pe lângă acest site se adaugă şi o revistă de spiritualitate şi cultură ortodoxă intitulată "Lumină pentru toţi",dar şi două reviste cu apariţie anuală,în aşa fel încât poate este unicul Seminar Teologic din România care se poate mândri cu o aşa bogată activitate editorială.

Astăzi în viaţa Bisericii şi în viaţa socială se pune un accent deosebit,pe lângă cuvântul rostit,şi pe cel scris,atât în publicaţii,cât şi pe internet,pentru că acesta are putere multă de penetrare în sufletul şi mintea cititorilor,deci a credincioşilor pe care-i îndrumă spre tot lucrul cel bun şi folositor.

E de bun augur faptul că încă din seminar elevii au posibilitatea să se familiarizeze cu slova scrisă,mai ales când aceasta porneşte de la dascălii lor către ei sau de multe ori chiar de la ei către alţi colegi de-ai lor.

Cu un conţinut bogat şi variat,îmbinând teologia cu istoria,cultura şi actualitatea,site-ul Seminarului din Tulcea se constituie într-un adevărat caleidoscop ce are ca menire infuzarea adevărurilor de credinţă,dar şi a altor cunoştinţe folositoare către elevi şi către cititorii dornici de desăvârşire.

Felicitând administratorii şi colaboratorii acestui site,binecuvântăm pe ostenitori şi pe cititori şi rugăm pe Dumnezeu să reverse asupra tuturor harul şi înţelepciunea Sa în aşa fel încât Cuvântul viu,Logosul întrupat să se sălăşluiască întru noi şi să ne lumineze viaţa.

Cu arhiereşti binecuvântari,
† VISARION BĂLŢAT - Episcopul Tulcii

image

Episcopia Tulcii
Doneaza!
image

Date de contact

Adresa: Strada Toamnei, nr. 10
Mail: seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com
Tel/Fax: 0240/531133
Mobil:0742182693
Tulcea, Romania