image

Profil teologic

Specializare teologie ortodoxă

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7.00 şi media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu care au depăşit 18 ani.

Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Binecuvântarea Chiriarhului locului;
 • Certificat de botez (ortodox) şi de naştere;
 • Fişă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
 • Fişă medicală (original);
 • Recomandarea Consiliului Parohial.
 • Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Problele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

Proba orală:


a) Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă.

b) Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor (Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru); Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu conţinut religios.
- intonarea unui cantec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)
- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
- verificarea simtului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice. Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

Proba scrisă:


Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolara de religie, clasele a VII-a şi a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Conţinuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase sunt:


Conţinuturi clasa a VII-a:
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
4. Rugăciunea în viaţa creştinului
5. Sfânta Liturghie- întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă- Fericirile

Conţinuturi clasa a VIII-a:
7. Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă
8. Pilda semănătorului- primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica, locaş de închinare
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu- Dreptul Iov
 • Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru cei ce doresc să participe la probele de aptitudini 19-20 mai 2017
 • Înscrierea pentru probele de aptitudini va avea loc în data de 22-23 mai 2017
 • Desfăşurarea probelor va avea loc vineri, 26 mai 2017
 • Afişarea rezultatelor și depunerea contestațiilor: 29 mai 2017
 • Afişarea rezultatelor finale 31 mai 2017
 • Desfăşurarea probelor, SESIUNEA a II-a, va avea loc în perioada 4 - 7 septembrie 2017
 • Episcopia Tulcii
  Doneaza!
  image

  Date de contact

  Adresa: Strada Toamnei, nr. 10
  Mail:seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com
  Tel/Fax: 0240/531133
  Mobil:0742182693
  Tulcea, Romania