image

service 1

S-a născut la data de 24 februarie 1982.

 • Calificarea / diploma obţinută: Master „Tehnici de comunicare şi influenţă psihocială”.
 • Cursuri de formare profesională în vederea utilizării calculatorului şi a suitei MS Office 2007.
 • Programul de formare continuă „Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul

  preuniversitar.
 • Examenul de acordare a definitivării în învăţământ cu specializarea limba engleză.
 • Studii universitare - profilul filologie, specializarea limba şi literatura franceză - limba şi literatura engleză.
 • Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Psihologie socială; psihologia muncii şi a resurselor umane; tehnici de influenţă psihosocială.
 • Utilizarea suitei MS Office 2007, aplicaţia de sofware educaţional AeL, aplicaţia dedicată managementului şcolii ASM, modalităţi de predare cu mijloacele TIC.
 • Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a

  metodologiilor specifice; Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/ practică/ orală; raportarea adecvată a rezultatelor

  evaluării; Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi

  a documentării acestor decizii.
 • Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formar: Universitatea „Titu Maiorescu” Facultatea de psihologie

  Bucureşti, Siveco România SA, Centrul naţional pentru curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar, Universitatea

  „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de litere Iaşi.
 • Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Naţional.
 • Începând cu anul şcolar 2013-2014 nu mai îndeplineşte funcţia de profesor la Seminarul Teologic "Sf.Ioan Casian".

Episcopia Tulcii
Doneaza!
image

Date de contact

Adresa: Strada Toamnei, nr. 10
Mail: contact@seminarulioancasian.ro
Tel/Fax: 0240/531133
Tulcea, Romania